ADHD

ADHD hos barn och vuxna, faktabok Visa större

ADHD hos barn och vuxna

31,00 € inkl.

Mer information

Boken är en sammanställning över internationell forskning på området, och ger en översiktlig beskrivning av likheter och skillnader i symtom och beteende hos barn och vuxna med diagnosen ADHD. Den redovisar forskning rörande genetiska och miljömässiga orsaker, skillnader mellan pojkar och flickor, samt olika typer av behandling. Boken vänder sig i första hand till studenter och yrkesverksamma inom neuropsykologi/neuropsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller allmänpsykiatri, men är också värdefull för psykologer, pedagoger och lärare och andra yrkesgrupper som möter personer med neuropsykiatriska diagnoser.