Alla produkter

Alla är med - Vägledning Visa större

Alla är med - Vägledning

30,80 € inkl.

Mer information

Alla är med är ett dokumentationsmaterial som visar barnens utveckling inom områdena språk, socioemotionell utveckling, lek, trivsel, vardagsaktiviteter, uppfattningsförmåga och motorik. Alla är med följer det enskilda barnet från 1–6 år i cirkelschemat. Genom en rad påståenden kan man ta ställning till om barnet följer en förväntad utveckling i förhållande till sin ålder, eller om det finns områden som förskolan bör vara uppmärksam på och arbeta extra med.