Alla produkter

Bli en läsare, Läs 3 Visa större

Bli en läsare, Läs 3

13,00 € inkl.

Mer information

Läs 3 med läsinlärning i 7 steg innehåller: Innehåller 54 läsövningar. Läsövningarna innehåller frekventa småord, läsriktningsträning, böjning av substantiv, adjektiv och verb, stavelseträning, vokal- och konsonantförväxlingar, supradentaler, sammansatta ord m.m. Många läsövningar är specifikt inriktade på två och tre konsonanter i början av ord. Detta underlättar läsinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskolelever och elever med svenska som andraspråk. Tio läsövningar innehåller berättelser och i samband med dessa sätts fokus på lässtrategier. Pedagogen bedömer utifrån elevens kunskap och förmåga, när läsövningarna skall förberedas med de 7 stegen.

Relaterade produkter