Alla produkter

Framgång genom språket -i praktiken Visa större

Framgång genom språket -i praktiken

56,00 € inkl.

Mer information

Boken är en praktisk studiehandledning till Framgång genom språket av Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. I den sistnämnda boken presenteras metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning med utgångspunkt i aktuell andraspråksforskning. I denna studiehandledning omsätter författarna teorin i praktiken. Boken är upplagd som en kurs och följer de olika kapitlen i Framgång genom språket. Den kan användas i exempelvis studiecirklar, som fortbildning för lärare, men lämpar sig även för självstudier. Den innehåller dels övningar av reflekterande karaktärer som kan användas som underlag för diskussioner, dels en mängd praktiska övningar i form av kopieringsunderlag som kursdeltagaren själv kan använda i sin undervisning. Målgruppen är pedagoger som undervisar i årskurs 4-9 och gymnasiet, oavsett ämne, men kan med fördel användas av alla pedagoger som är intresserade av språkutvecklande undervisning. Fritt för kopiering exempelvis: Mallar och matriser för lärare och elever, Interaktionsövningar, Verktyg för att bedöma elevtexter, Underlag för ämnesövergripande arbete bl.a. Storyline, Lektionsupplägg för arbete kring skönlitteratur, Användbara mallar för olika genrer, Tips på interkulturella böcker.