Alla produkter

Aktiv läskraft, Mellanstadiet Visa större

Aktiv läskraft, Mellanstadiet

38,00 € inkl.

Mer information

Aktiv läskraft innebär att läraren hjälper eleverna att bli medvetna om och ta tillvara kraften i sitt eget tänkande när de läser. Eleven tar gradvis över ansvaret för sitt lärande och får samtidigt lärarens och andra elevers stöd i att bättre förstå sig själv och sin omvärld. Den här boken ger konkreta förslag på hur du som mellanstadielärare kan omsätta teorier om läsförståelse i praktiken. På så sätt uppfylls skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. För eleven innebär det mer än att klara kunskapskraven: Aktiv läskraft ger eleven möjlighet att utvecklas till en kreativ, kritisk och engagerad läsare, oavsett bakgrund eller förutsättningar.

Relaterade produkter