Alla produkter

Beteendeproblem i förskolan Visa större

Beteendeproblem i förskolan

28,80 € inkl.

Mer information

Konflikter och bråk är något som ingår i förskolans vardag. För det mesta går det bra att reda ut problemen men ibland fastnar vi i mönster och beteenden som förstärker konflikterna. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld. Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver sjutton praktiska principer som personal kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du kan förebygga och utvärdera konflikter samt studiematerial som fördjupar bokens olika avsnitt.

Relaterade produkter