Alla produkter

En skola som fungerar för alla Visa större

En skola som fungerar för alla

26,00 € inkl.

Mer information

I dagen skola planeras ofta verksamheten för att möta majoritetens behov, och först när det visar sig inte fungera börjar man söka efter alternativa lösningar. I boken uppmuntras vi att vända på tankegångarna och istället utgå ifrån de elever som behöver olika form av stöd och anpassningar, t.ex. elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fördelen med att tänka så , tvärtemot hur man brukar, är att det gynnar alla elver -för ingen missgynnas av en tydlig struktur med korta genomgångar, planering på tavlan och möjlighet till alternativa redovisningsformer. Tänker vi med andra ord "rätt" från början skulle många elever kunna må bättre, utvecklas mer och slippa känna att de misslyckas i skolan. Boken inspirerar läsaren till att påbörja en skolutveckling som inkluderar alla, utan att det behövs stora ekonomiska resurser. Här finns många praktiska tips och handfasta råd kring hur skolan kan göras mer tillgänglig för alla elever och hur fler kan få en lyckad skolgång.