Alla produkter

Leka och lära språk ute - Förskola Visa större

Leka och lära språk ute - Förskola

26,00 € inkl.

Mer information

Både naturen och förskolegården är utmärkta platser för att arbeta med barns språkutveckling. Denna bok visar vad och hur vi kan göra för att skapa situationer där barnen aktivt använder språket i samspel med andra barn och vuxna. Vi arbetar med språket på ett medvetet sätt genom att: upptäcka språkets minsta beståndsdelar, leka med ljud, rim och ramsor, träna begrepp och utvidga ordförrådet, använda sagor, berättelser och drama för att bearbeta upplevelser barngruppen, eller för att väcka nya tankar, skapa äventyr i skogen med språket i fokus, följa och ge instruktioner, berätta och beskriva, närma sig bokstäver och läsandets värld, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Detta sker i lekens form så att rörelse, samarbete, kunskap och känsla för naturen kommer in som naturliga moment.

Relaterade produkter