Alla produkter

Hitta rätt Visa större

Hitta rätt

28,50 € inkl.

Mer information

Hitta rätt är en uppföljare till de banbrytande böckerna Explosiva barn och Vilse i skolan. I den boken ger Ross W. Greene fördjupad praktisk vägledning i hur man implementerar och tillämpar problemlösningsmodellen Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS). Denna modell hjälper vuxna att förstå och hjälpa elever med utmanande beteende utan bestraffningar och motsättningar. Greene visar hur man genom att identifiera vilka färdigheter en elev saknar och vilka krav eleven har svårt att möta kan gå vidare och hitta lösningar tillsammans med eleven. Boken innehåller också många belysande berättelser och exempel från inspirerande pedagogersom framgångsrikt implementerat CPS-modellen i sina skolor och klassrum och därmed hjälpt hundratals sårbara elever.