Alla produkter

ENKEL Kemi Visa större

ENKEL Kemi

55,00 € inkl.

Mer information

I läromedlet Enkel kemi presenteras enkla och tydliga texter i kemi som passar bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever. Bland rubrikerna kan nämnas Atomer, och molekyler, Metaller, Olika material, Vatten och luft, Fast, flytande eller gas, Blandningar och lösningar, Syror och baser, Farliga ämnen, Kemiska reaktioner, Matens kemi, Kemikalier påverkar hälsa och miljö samt Fossiler och förnybara bränslen. Inom varje område får eleverna utföra egna experiment. Kopieringsunderlaget är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.

Relaterade produkter