Alla produkter

ENKEL Svenska Visa större

ENKEL Svenska

55,00 € inkl.

Mer information

Kopieringsunderlaget passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyandlända elever. Ur innehållet i detta läromedel kan nämnas: Ord och begrepp i vardagen, Bearbetade texter, Sambandsord, Att uttrycka känslor, Kunskaper och åsikter, Att använda ordböcker, Berättande texter, Sakprosatexter, som beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, Tankekartor och stödord, Lånord, Dialekter, Nordiska språk samt Minoritetsspråk. ENKEL Svenska är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.

Relaterade produkter