Alla produkter

FS Duvan, komplett Visa större

FS Duvan, komplett

164,99 € inkl.

Mer information

Dyslexiscreening för finlandssvenska ungdomar och vuxna. Finlandssvensk bearbetning och standardisering av Signe-Anita Lindgrén & Matti Laine. DUVAN är ett screeninginstrument avsett att identifiera individer i riskzonen för dyslexi genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner, vilka kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter. FSDUVAN omfattar sex delprov: Självrapport, Arbetsminne, Vokabulär – fonologiskt, Omvänd spoonerism, Ljuden ger ordet och Bokstäverna ger ordet. Administreringen av FSDUVAN tar cirka 40 minuter och sker företrädesvis i grupp. Instrumentet är avsett att användas i gymnasieskolan och inom olika former av vuxenutbildning eller andra sammanhang där det finns anledning att bedöma en persons eventuella läs- och skrivsvårigheter.

Relaterade produkter