Alla produkter

Silorema, ABC-boken Big Book Visa större

Silorema, ABC-boken Big Book

31,60 € inkl.

Mer information

Silorema har blivit ett mycket populärt läromedel för en framgångsrik läs- och skrivinlärning. Silorema bygger på grundtanken att bra läs- och skrivinlärning ska omfatta en grundlig inlärning av bokstäver och sammanljudningsteknik. ABC-bokens stora format tillåter grupper om 25–30 elever att samlas framför den för gemensamma lässtunder. Där presenteras bokstäverna sida för sida i alfabetisk ordning. Bokens spiralrygg gör det lätt att visa fram bara en sida i taget. På varje sida finns, förutom den stora och lilla bokstaven, en vers på rim som hör ihop med den läckra illustrationen på sidan. Bokstaven och rimversen är placerade på vit bakgrund högst upp på varje sida, så att alla elever ska kunna följa med vid den gemensamma läsningen när läraren pekar utmed raderna. Boken är 34 x 49 cm.

Relaterade produkter