Alla produkter

Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av läsförståelse Visa större

Vilken bild är rätt? En enkel klassdiagnos av läsförståelse

50,60 € inkl.

Mer information

Varje lärare behöver en enkel och snabbt genomförd kartläggning av elevernas färdighetsnivå i läsning för att kunna bedöma hur många elever som kanske är i behov av särskilda stödinsatser. Vilken bild är rätt? ger svar på med vilken precision, flyt och säkerhet eleven kan läsa och förstå korta texter, vilken typ av fel eleven gör och elevens läshastighet. Elever som kommer till korta på test av ordläsning och meningsläsning har oftast också stora problem med läsningens alla sidor. Eleverna läser en eller två meningar och får avgöra vilken av fyra bilder som bäst passar in på texten. Testet kan göras på 5 eller 10 minuter och ges till elevgruppen flera gånger, t.ex. två gånger per termin år 2 och 3. Då kan läraren följa gruppens utveckling över tid och se vilka elever som går raskt framåt och vilka som har en långsam utveckling. Läraren får både ett tydligt underlag för åtgärder och en utvärdering av redan insatta åtgärder. Kopieringsunderlag.