Alla produkter

Introduktion till Lågaffektivt bemötande Visa större

Introduktion till Lågaffektivt bemötande

11,00 € inkl.

Mer information

Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av beteendeproblem. Boken du håller i är en introduktion till metoden och till det tänkande som ligger bakom den. Boken riktar sig till dig som jobbar inom skola, vård och omsorg, men även till dig som är förälder och upplever att du behöver kunna mer för att klara av vardagen med ditt barn. I boken fokuseras det på hur du kan hantera svåra situationer, men även hur du sedan kan utvärdera det som hänt och kartlägga varför det hände. Tanken är att den kunskapen kan hjälpa dig att inte upprepa kaossituationer, utan skapa en vardag som fungerar.