Alla produkter

Kul med stavelser Visa större

Kul med stavelser

28,50 € inkl.

Mer information

Kul med stavelser är ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur. Syftet är att barnen ska få en förståelse för hur ord i det svenska språket byggs upp med hjälp av stavelser som språkliga byggstenar och att de ska automatisera stavelserna i spelet för att sedan använda kunskapen i sin läsning och skrivning. Spelet består av tre nivåer som går från ljudenliga ord, vilka är uppbyggda, konsonant-vokal-konsonat-vokal till konsonantmöten, dubbelteckning, konsonantkluster och ljudstridiga ord. Dessa nivåer kan blandas för att barn som har kommit olika långt i sin läs- och skrivinlärning ska kunna spela spelet tillsammans. Du som pedagog kan enkelt individanpassa materialet utifrån vad varje enskild elev behöver träna på. I boken finns det, förutom spelet, olika tips på hur du kan arbeta med stavelser i din undervisning.