Alla produkter

Rubiks kub

12,40 € inkl.

Mer information

Rubiks kub är ett av världens genom tiderna mest kända pussel. Rubiks kub håller verkligen igång hjärnan. Spännande, roligt och klurigt hjärnjobb. Tränar logiskt tänkande och kreativitet. Med Rubiks kub blir geometri och sannolikhetslära verklighet. Den äkta klassiska 3x3x3 kuben från ungraren Erno Rubik. Rubiks kub har sex olika sidor. Varje sida består av nio färgglada rutor. Försök att vrida och förvandla kuben så att en sida är vit, en annan är röd, blå, grön, orange och gul. Det finns 43 252 003 274 489 856 000 sätt att ordna rutorna, och bara en av dessa är lösningen.