Alla produkter

Matematikens grunder, kvalitativ karläggning Visa större

Matematikens grunder, kvalitativ kartläggning

35,40 € inkl.

Mer information

Matematikens grunder är ett kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att uvärdera sin undervisning. Forskning visar att det är komplicerat för läraren att fånga hur elever i matematiksvårigheter utvecklar sina förmågor och färdigheter. Boken är framtagen för att hantera problematik kring hur lärare kan dokumentera elevernas utveckling. Det kvalitativa kartläggningsmaterialet är tänkt att följa elever på såväl grunskolan som särskolan och vidare till gymnasiet. Matematikens grunder ger således en möjighet för lärare att samverka och gemensamt dokumentera elvernas matematiska bildningsresa.