Alla produkter

Aktiviteskort Språk i förskolan Visa större

Aktivitetskort Språk i förskolan

57,99 € inkl.

Mer information

Lådan innehåller 50 aktivitetskort. Korten är sorterade efter områdena Språklig medvetenhet, Lyssna, Tala och berätta samt Skriftspråk, symboler och ordförråd. På ena sidan av kortet finns en berättande text vilken kan läsas högt för barnen som inledning till aktiviteten. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns förtydligat vilket övergripande mål aktiviteten uppfyller, det är också tydligt beskrivet hur aktiviteten ska genomföras och vilket material som behövs.

Relaterade produkter