Alla produkter

Nyanlända elever - undervisning, mottagande och flerspråkighet Visa större

Nyanlända elever - undervisning, mottagande och flerspråkighet

36,00 € inkl.

Mer information

Skolan betyder oerhört mycket för nyanlända barn. Den innebär lärande och kunskaper, men också trygghet, stabilitet, lek och kompisrelationer. I den här boken får du läsa om hur du kan göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt genom modersmål, stöttning, glädje och höga förväntningar. Boken belyser olika strategier, arbetssätt och inte minst förhållningssätt som är värdefulla för att nyanlända elever snabbt ska utveckla både ett funktionellt vardagsspråk och ett skolspråk. Boken vänder sig till dej som arbetar i åk 1-6 och undervisar flerspråkiga elever i klassrummet. Efter varje kapitel finns frågor att utgå ifrån för reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.