Alla produkter

Socialt och emotionellt lärande -om att få elever att lyckas i skolan och livet Visa större

Socialt och emotionellt lärande -om att lyckas i skolan och livet

34,30 € inkl.

Mer information

Här lyfts skolans inklusive fritidshemmets rika möjligheter att aktivt och medvetet bidra till elevernas utveckling inom det sociala och emotionella lärandet. Med ett förebyggande arbetssätt i undervisningen och genom att ta vara på skolvardagens alla övriga träningstillfällen, som exempelvis kan uppstå på raster, kan vi öka såväl kunskapsresultat som glädje och gemenskap i skolan. Denna praktiska handbok vänder sig till lärare och övrig pedagogisk personal som vill få ökad kunskap, ett professionellt språk och praktiska redskap i arbetet med det sociala och emotionella lärandet. Boken kan med fördel läsas även av skolledare, specialpedagoger och elevhälsoteam.