Alla produkter

Tid för skrivutveckling -vid läs och skrivsvårigheter Visa större

Tid för skrivutveckling -vid läs och skrivsvårigheter

32,00 € inkl.

Mer information

Många lärare uttrycker att de behöver mer tid för sina elever och studenter i lärandesituationen. Lärares kunskap om läs- och skrivutveckling och avsaknaden av tid påverkar möjligheten att utveckla en god skrivförmåga hos individen som i sin tur gör det möjligt att leva ett gott liv. Det kan innebära att vara en del av samhället, att kunna uttrycka sina tankar i skrift och att kunna kommunicera med sin omgivning på ett tillfredsställande sätt. Individer i läs- och skrivsvårigheter behöver tid ör att utveckla sin skrivförmåga genom att lärare får tid till att möta sina elever eller studenters behov av stöttning.