Alla produkter

Att förstå föräldrar -till barn med funktionsnedsättningar Visa större

Att förstå föräldrar -till barn med funktionsnedsättningar

32,00 € inkl.

Mer information

Varför just jag? Varför just vårt barn? En longitudinell studie visar hur det nya föräldraskapet inledningsvis präglades av existentiella frågeställningar Men efter en tid beskrev de flesta samvaron med barnen som glädjefyllda år och att det inte blivit så svårt som de först befarat. Trots detta kan upplevelsen av föräldraskapet sägas vara ett utökat föräldraskap med särskilda utmaningar, kanske den främsta var att förhålla sig till det som betraktas som normalt och det som betraktas som annorlunda i samhället.