Alla produkter

Tydliggörande pedagogik i förskolan Visa större

Tydliggörande pedagogik i förskolan

32,50 € inkl.

Mer information

Barn är olika och utvecklas i olika takt. För en del barn kan vardagliga situationer på förskolan, som att sätt på sig ytterkläderna, åka på utflykt eller äta tillsammans med andra, skapa stress och oro. Ofta helt i onödan! I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och visar hur du kan arbeta för att få med dig alla barn i barngruppen. Den här boken handlar bland annat om att utnyttja bildstöd och andra hjälpmedel för att hjälpa barnen förstå vad som ska ske, hur, när, var och varför. Genom enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att alla barn inkluderas och får möjlighet att lyckas.

Författare: David Edfelt, Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd.

Relaterade produkter