Alla produkter

GrUS, blanketthäfte Visa större

GrUS, blanketthäfte

18,70 € inkl.

Mer information

GrUS (Grammatisk undersökning av svenska som andraspråk) är ett bedömningsmaterial som gör det möjligt att följa den grammatiska andraspråksutvecklingen hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk. Det här blanketthäftet innehåller alla bedömningsblanketter, som fritt får kopieras. Med GrUS kan man tidigt uppmärksamma individer som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk. Det kan också användas för att identifiera enspråkiga svensktalande barn med en grammatisk språkstörning.