Alla produkter

GrUS, manual Visa större

GrUS, manual

19,50 € inkl.

Mer information

GrUS (Grammatisk undersökning av svenska som andraspråk) är ett bedömningsmaterial som gör det att följa den grammatiska andraspråksutvecklingen hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk. Den här manualen ger en bakgrund till undersökningen, anvisningar för genomförande av bedömningen samt exempel på ifyllda blanketter.