Artikulation

Tala ut och prata på Visa större

Tala ut och prata på

66,00 € inkl.

Mer information

Barns språk utvecklas närmast explosionsartat under förskoleåren och de första åren i skolan - språkliga förmågor som under ett helt liv är grunden för kommunikation, social utveckling och lärande. För en del barn innebär den språkliga utvecklingen också hinder som vuxna behöver vara särskilt uppmärksamma på för att kunna stödja barn med särskilda behov i sin språkutveckling. Boken presenterar teoretiska perspektiv men är framför allt en praktisk handbok med en stor mängd övningar och lekar för barn med typisk, sen och avvikande språkutveckling. Områden och lekar som tas upp i boken är bl.a. - Vuxnas roll i barns språkutveckling- Mungymnastik- Språkljud - fonologisk utveckling- Dialektala skillnader- Språklig medvetenhet- Spåklekar och sociala lekar- Röst- och kroppsspråk- Lässerier, dialoger och sketcher- Stamning och talflyt. En del av boken utgörs av en webbplats där du kan lyssna på inspelat tal, skriva ut spelplaner och bilder mm.