Autism och Aspergers syndrom

Oscar visar vägen Visa större

Oscar visar vägen

30,25 € inkl.

Mer information

Hur lär ett barn som Oscar? Vilka konsekvenser får det för en förskola/skola? Hur tänker vi om barn med Oscars behov? Vilka kunskaper behöver en skola för att ett barn som Oscar ska få en bra och delaktig skolgång? Det är några av de frågor som legat till grund för det utvecklingsprojekt som beskrivs i boken. Här berättas om vardagsarbetet kring Oscar, en pojke med Asperger syndrom, och hans tre första år i skolan. Hur skolan tänkte för att komma ur det kaos som uppstått runt honom, hur man försökte lära känna honom bättre och hur man arbetar idag så att både Oscar och hans kamrater ska ha det bra. I boken beskrivs även mer generellt de arbetssätt som ligger till grund för arbetet kring Oscar samt tankar om hur vi kan möta och ta tillvara barns olikheter i dagens skola.