Begrepp och uttryck

Läsbiten, Kopieringsunderlag Visa större

Läsbiten, Kopieringsunderlag

25,20 € inkl.

Mer information

Läsbiten är en ny läslära som tar fasta på ordens uppbyggnad. Läsbiten består av fem delar, som kompletterar varandra. Framför allt läseboken, övningsboken och kopieringsunderlagen bör användas tillsammans. I kopieringsunderlagen finns en mängd uppgifter i form av kompletterande läs- och skrivövningar. Det vänder sig till elever som börjar grundskolans lågstadium och som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att komma igång med läsning. Läromedlet är också lämpligt för elever som ska lära sig svenska samt för särskolans elever.