Begrepp och uttryck

Läsbiten, Lärarhandledning Visa större

Läsbiten, Lärarhandledning

35,50 € inkl.

Mer information

Läsbiten är en ny läslära som tar fasta på ordens uppbyggnad. Läsbiten består av fem delar, som kompletterar varandra. Framför allt läseboken, övningsboken och kopieringsunderlagen bör användas tillsammans. I lärarhandledningen får du som pedagog en god introduktion i metodiken runt Läsbiten. Du får även en utförlig och tydlig handledning i arbetet med eleverna. Läsbiten vänder sig till elever som börjar i grundskolans lågstadium och som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att komma igång med sin läsning. Läromedlet är också lämpligt för nyanlända elever som ska lära sig svenska samt för särskolans elever.