Begrepp och uttryck

Klara färdiga läs -kopieringsunderlag Visa större

Klara färdiga läs -kopieringsunderlag

40,88 € inkl.

Mer information

Kopieringsunderlaget ger eleverna möjlighet att på ett lättsamt sätt träna mer på ord och bokstäver och på så sätt förstärka läsinlärningen. Här finns bland annat bokstavsbilder och bilder för memory och bingo. Alla bilder passar att färgläggas och klippas ut. Skolord, matord, kroppsord, ord för färger, mönster och kläder och en del enkla men mycket användbara verb ingår i kopieringsunderlagets ordförråd. Kopieringsunderlaget är en av delarna i materialet Klara färdiga läs men kan också användas fristående.