Begrepp och uttryck

Gissa mitt ord Visa större

Gissa mitt ord

22,95 € inkl.

Mer information

En liten fin bok för dem som just har lämnat pekboksstadiet. Det kan gälla vilket barn som helst, men i det här fallet även barn som har svårt att tillgodogöra sig traditionella barnböcker. Barn med nedsatt hörsel, språkstörning eller barn som eventuellt visar sig ha ett lindrigt begåvningshandikapp behöver i många fall få lära sig att kommunicera med tecken som stöd. Genom den här lilla boken kan barnen umgås med en vuxen och får då tillfälle att utöka sitt ordförråd, fundera ut lösningar på "problem" och känna tilltro till sig själva och sin förmåga att kommunicera. Boken består av gåtor, där det gäller att lyssna noga. Att lösa gåtor innebär att barnet utvecklar förmågan att lyssna koncentrerat och uppmärksamt, behåller tråden i det som sagts och sedan löser ett "problem". Barnet kan lämna sitt svar i form av ord eller tecken. För barn som behöver lära sig tecken är detta ett lustfyllt sätt att få mer övning. Svaret i boken finns som bild , skrivna ord och avbildat tecken.