Begrepp

Klara färdiga läs, Taras sifferbok Visa större

Klara färdiga läs, Taras sifferbok

7,57 € inkl.

Mer information

Taras sifferbok öppnar dörren till det matematiska språket och visar att matematiken finns runt omkring oss i vardagen. Materialet är främst tänkt för elever som gått igenom och tränat sifferskrivningen och den första matematikinlärningen.