Börja skriva

Skrivraketen, elevbok Visa större

Skrivraketen, elevbok

10,51 € inkl.

Mer information

I skolan finns behovet av att kontinuerligt dokumentera och utvärdera framstegen i läsning och skrivning för varje elev. Också de elever med läs- och skrivsvårigheter. Det här är ett arbetsmaterial motsvarande de andra raketerna, men med fokus på att skriva. Med Skrivraketen kan eleven träna sin skrivförmåga och utvärdera resultatet tillsammans med läraren. Materialet består av denna Elevbok samt en Lärarbok (beställs separat). Skrivutvecklingen är indelad i olika faser. Elevboken består av en mängt uppgifter kopplade till varje fas. Det finns också ett elevark till varje fas. På det registreras vad eleven behärskar och vad eleven bör träna mer på. Materialet passar årskurs 1-6.