Börja skriva

Skrivraketen, lärarbok Visa större

Skrivraketen, lärarbok

15,00 € inkl.

Mer information

I skolan finns behovet av att kontinuerligt dokumentera och utvärdera framstegen i läsning och skrivning för varje elev. Också de elever med läs- och skrivsvårigheter. Det här är ett arbetsmaterial motsvarande de andra raketerna, men med fokus på att skriva. Med Skrivraketen kan eleven träna sin skrivförmåga och utvärdera resultatet tillsammans med läraren. Materialet består av denna Lärarbok samt en Elevbok(beställs separat). Lärarboken redogör för teorin bakom Skrivraketen, med utgångspunkt från olika språkforskares rön när det gäller barns skrivutveckling. Utvecklingen är indelad i faser med en rad enkla delfärdigheter som elever går igenom på olika sätt. Materialet passar årskurs 1-6.