Börja skriva

Stavningsraketen  Elevbok Visa större

Stavningsraketen Elevbok

9,90 € inkl.

Mer information

Stavningsraketen är ett unikt verktyg för att utvärdera och träna elevens stavningsförmåga. Materialet tar ett djupare grepp kring stavning genom att man även inkluderar aspekter som språklig medvetenhet och förmågan att förstå ordens byggstenar (morfologi). Dessa områden är ofta svåra för dyslektiker och elever med språkstörningar. Genom att dokumentera de olika stegen i stavningsutvecklingen kan eleven se vad han eller hon lärt sig och vilka moment som saknas.