Bråk, procent och decimaltal

Matematik 9 Visa större

Matematik 9

24,31 € inkl.

Mer information

Arbete med talen 0-tal större än 10 000. Innehåll alla räknesätten, decimaltal, tal i bråkform, procent, multiplikation och division med miniräknare, löner och kostnader, diagram, timmar/minuter, år/månader, prefix - kilo/hekto, prefix - deci/centi/milli, mätnoggrannhet, "geometri och sannolikhet. Serien har försetts med en ""Finlands bilaga"". Alla sidor som" behandlar pengar har omarbetats till euro (lösblad).

Relaterade produkter