Digital undervisning

Lättläst it - Lärarhandbok Visa större

Lättläst it - Lärarhandbok

30,00 € inkl.

Mer information

Lättläst it-Lärarhandbok utgör ett didaktiskt verktyg och stöd för lärare för IKT-undervisning. Den definierar undervisningsmål och viktiga delområden inom IKT och innehåller över 170 undervisningsidéer. Publikationen är en översättning av Tikas opetussuunnitelma (Petri Ilmonen/KVL). Lärarhandboken möjliggör en välplanerad, målinriktad och individuell IKT-undervisning. ISBN 978-951-8976-59-5