Fakta

Om de bara kunde skärpa sig! Visa större

Om de bara kunde skärpa sig!

51,89 € inkl.

Mer information

Barn och ungdomar med ADHD och Tourettes syndrom. Under senare år har forskningen om ADHD och Tourettes syndrom intensifierats. Därför har kunskapen och arbetssätten kring dessa barn och ungdomar ökat betydligt. Boken beskriver genom konkreta exempel hur ADHD och Tourettes syndrom kommer till uttryck hos barn, ungdomar och vuxna. Den handlar om orsaker, utveckling och åtgärder och belyser ilsk, tvång, sömnsvårigheter och andra tillstånd som ofta förekommer i samband med dessa diagnoser. Författaren redogör också för modern medicinsk behandling och alternativ medicinering. Boken omfattar dessutom pedagogiskt arbete och konkreta idéer om hur arbetet kan tillrättaläggas och hur omgivningen kan anpassas till barn och ungdomar med ADHD och Tourettes syndrom. Boken vänder sig till studenter på lärarutbildningens olika kurser. För verksamma lärare är den ett redskap i utvecklingen av arbetet i skolans specialpedagogiska vardag.