Fakta

Att undervisa i läsförståelse, faktabok Visa större

Att undervisa i läsförståelse, faktabok

53,00 € inkl.

Mer information

Denna bok ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Internationella undersökningar visar att lärarens aktiva undervisning är avgörande för elevernas läsförståelse. Här redovisas tre metoder som har visat dokumenterat långsiktig effekt på läsförståelse. Vidare presenteras också ett stort antal olika tillämpningsmodeller, som fungerar under hela grundskoletiden. Modellerna gynnar alla läsare, även de goda. Boken riktar sig till förskolelärare, grundskollärare och lärarstuderande.