Fakta

Beteendeproblem i psykiatriska vården Visa större

Beteendeproblem i psykiatriska vården

26,70 € inkl.

Mer information

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål, även i riktigt skarpa lägen på en avdelning. Då blir vården säkrare, mer verkningsfull och bättre ur etisk synvinkel för både patient och personal. Utgångspunkten är ågaffektivt bemötande, där bland annat följande principer ingår: Att ta ansvar för situationen, Ställa realistiska krav, Visa respekt och empati, Ta hänsyn till känslor och deras kraft, Lösa problem, Ha ett mjukt förhållningssätt.

Relaterade produkter