Fakta

Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård Visa större

Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård

27,50 € inkl.

Mer information

Beteendeproblem och konflikter kan försvåra möjligheterna att ge omvårdnad och stöd inom HVB- och och ungdomsvård. Genom lågaffektivt bemötande kan personalen säkerställa en trygg miljö med goda relationer till de boende. Arbete med ensamkommande barn och ungdomar inom HVB fokuseras särskilt, liksom specifika utmaningar inom ungdomsvården. Lågaffektivt bemötande bygger bland annat på följande principer: Ta ansvar för situationen, Ställa realistiska krav, Göra anpassningar som främjar samarbete, Visa respekt och empati, Ta hänsyn till känslor och deras kraft, Lösa problem, Ha ett mjukt förhållningssätt. Varje princip illustreras med exempel från HVB- och ungdomsvården. Författarna beskriver även metoderna Studio III och No Power No Lose. Här finns också ett fördjupande studiematerial och förslag på konkreta handlingsplaner för att förebygga (och vid behov utvärdera) konflikter.

Relaterade produkter