Funktionshinder

Hjälpmedelsboken - Psykiska funktionsnedsättningar Visa större

Hjälpmedelsboken - Psykiska funktionsnedsättningar

31,10 € inkl.

Mer information

Boken är ämnad för personer med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal. Bara tio procent av dem med psykiska funktionsnedsättningar får hjälpmedel. Den här boken vill ändra på det. Sinsemellan kan funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers syndrom, schizofreni och OCD tyckas väldigt olika. Men trots det är behoven av hjälpmedel ofta likartade. I boken finns tips på hjälpmedel och många exempel på hur man kan kompensera. Den är lätt att läsa och vänder sig till såväl personer som själva har funktionsnedsättningar som till arbetsterapeuter, boendestödjare och personal inom psykiatri och omsorg. Gunilla Gerland är en välkänd handledare och författare med lång erfarenhet av autismspektrumtillstånd, i denna bok har hon breddat sig och visar på hjälpmedel och strategier som kan förenkla livet och stödja vuxna med psykiska funktionsnedsättningar generellt.