Gymnastik och rörelse

Visst kan ALLA vara med! Visa större

Visst kan ALLA vara med!

27,75 € inkl.

Mer information

Rörelseglädje genom idrott, lek och spel är en självklarhet för de flesta, men inte för alla. En del elever upplever sällan delaktighet under raster, idrottslektioner, friluftsdagar och på fritiden. Genom rörelse och lek skaffar sig barn rörelseerfarenhet samtidigt som den motoriska, kognitiva, emotionella och sociala utvecklingen stimuleras. Många elever med funktionsnedsättning har ofta betydligt färre rörelseerfarenheter vilket även påverkar utvecklingen inom andra funktionsområden. Den psykomotoriska pedagogiken utgår från en helhetssyn på barns utveckling. Enligt den psykomotoriska utvecklingsteorin stimuleras barns jag-, material- och sociala kompetens genom lek och rörelseaktiviteter. Huvudsyftet är att eleven ska stärkas i sin självkänsla, självförtroende och motoriska handlingskompetens. Det psykomotoriska arbetssättet utgår från elevens starka sidor. Boken genomsyras av en helhetssyn på elevers utveckling och ger förslag och ideér på anpassning för att alla elever ska få uppleva rörelseglädje och aktivitetslust. Förhoppningsvis ökar boken förståelsen för hur idrottsundervisningen kan utformas och ge möjligheter så att alla kan vara med och uppleva delaktighet. Boken är i A4 format och rikt illustrerad med mängder av övningsförslag.