Gymnastik och rörelse

Motorik & Rörelseglädje Visa större

Motorik & Rörelseglädje

38,35 € inkl.

Mer information

Detta är ett idéhäfte för pedagoger i förskola/skola, handledare inom handikappomsorgen och ledare inom barngymnastik. Häftet ska ge inspiration och idéer hur man kan arbeta med lek och motorik "i vardagen och inom ämnet ""Idrott och hälsa"". Lek kan vara träning. Ordet lek kan ersättas" med ordet övning i detta häfte om man tex arbetar med ungdomar och vuxna som ev kan uppfatta lek som barnsligt. Själv tycker jag ordet lek är mer lustbetonat än ordet övning. Min personliga inställning är att också äldre ungdomar och vuxna kan må bra av att leka ibland. Häftet innehåller förslag på grovmotoriska rörelser, lekar/övningar och avslappningsövningar till barn/ungdomar och vuxna på olika utvecklingsnivåer. En av grundtankarna med häftet är att ge förslag på lekar/övningar som inte tvunget kräver en gymnastiksal med redskap. En annan grundtanke är att alla kan delta på sina villkor. Lekarna/övningarna har många möjligheter till naturliga träningsmoment. Det kan vara lättare att motivera en person till att leka än att träna. Lekarna i häftet beskrivs med hjälp av lekanalys, för att visa lekens betydelse i utvecklingen. Häftet innehåller inte den teoretiska bakgrunden om barns motoriska utveckling. Målgruppen för innehållet i häftet är förskola, fritidshem, obligatoriska skolans lägre åldrar, särskolan och inom Daglig Verksamhet för personer med funktionshinder.