Gymnastik och rörelse

Att använda utmaningar som arbetssätt, faktabok Visa större

Att använda utmaningar som arbetssätt, faktabok

38,00 € inkl.

Mer information

Detta är ett idéhäfte för pedagoger i förskola, skola och handledare inom handikapp- omsorgen, om hur man kan arbeta med utmaningar. Utmaningar är ett arbetssätt där man i grupp löser olika uppgifter. Det är ett lustbetonat sätt att lära sig saker, eftersom man gör det i form av lek, "tävling och tillsammans med andra. En av grundtankarna i detta koncept är ""att alla kan delta på " "sina villkor"". En annan grundtanke är att leken har många möjligheter till naturliga träningsmoment." Det kan vara lättare att motivera en person att leka, än att sitta still och lära sig genom böcker eller annat.