Hjälpmedel

Mitt År Visa större

Mitt År

25,00 € inkl.

Mer information

Almanacka i liggande A4-format med en veckas dagar per uppslag. Olika färger på dagarna underlättar orienteringen. Du fyller själv i datum och kan skriva, rita eller använda pictogram. Spiralrygg. Bildstöd ger en bas för en överskådlig kalender. På vår hemsida finns färdigt material som du fritt får använda med tillstånd av Widgit Software/Hargdata AB. Om du har Widgit online eller programmet Symwriter kan du modifiera och komplettera enligt egna behov. Detta material är producerat i samarbete med Johan Palmen på Folkhälsan. https://www.larum.fi/digitalmaterialbank/mittar/