Home

Läsinlärning i 7 steg - Paket 3 (Läsebok, arbetsbok och lärarbok) Visa större

Läsinlärning i 7 steg - Paket 3 (Läsebok, arbetsbok och lärarbok)

68,00 € inkl.

Mer information

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
Läsinlärning i 7 steg säljs i paket med Lärarbok, Läsebok 3 och Arbetsbok 3.
Böckerna  säljs även separat.

Paketets innehåll