Kartläggning och bedömning

Målet i sikte 6 - kartläggning i matematik Visa större

Målet i sikte 6 - kartläggning i matematik

7,00 € inkl.

Mer information

Målet i sikte 6 är ett material som kartlägger elevernas kunskap i matematik. Det kan användas oberoende av vilket grundmaterial du använder i undervisningen. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver träna mer på. Målet i sikte innehåller flera olika typer av uppgifter och eleverna får i många fall visa hur de tänker när de löser en uppgift. Målet i sikte 6 innehåller bland annat: bråk, decimaltal, binära talsystemet, tal i procentform, överslagsräkning, avrundning, mönster och talföljder, geometriska objekt, hur man mätte förr, sannolikhet, medelvärde etc.