Kartläggning och bedömning

God läsutveckling i praktiken Visa större

God läsutveckling i praktiken

43,00 € inkl.

Mer information

Genom att kartlägga alla elever, upptäcker man dem som stannat upp - men kartläggningen blir meningsfull först när den följs upp med de rätta åtgärderna. God läsutveckling i praktiken innehåller material och kopieringsunderlag att använda vid själva kartläggningen, dels vid den viktiga uppföljningen. Boken visar dig övningar för elever som stannat upp -allt överskådligt samlat steg för steg inom de fyra dimensionerna. Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen och Läsförståelse.